2009-08

Phototag with 10 photos

Spaghetti pasta background
Spaghetti pasta background. Background made with spaghetti pasta.
Spaghetti pasta background
Spaghetti pasta background
Spaghetti pasta background. Background made with spaghetti pasta.
Spaghetti pasta background
Spaghetti pasta with tomatoes
Spaghetti pasta with tomatoes. Background made with spaghetti pasta. With three red tomatoes on top.
Spaghetti pasta with tomatoes
Spaghetti pasta with a tomato
Spaghetti pasta with a tomato. Background made with spaghetti pasta. With a red tomato on top.
Spaghetti pasta with a tomato
Spaghetti pasta with a sliced tomato
Spaghetti pasta with a sliced tomato. Background made with spaghetti pasta. With a sliced red tomato on top.
Spaghetti pasta with a sliced tomato
Moon reflection on sea
Moon reflection on sea.
Moon reflection on sea
Sea horizon and hills
Sea horizon and hills.
Sea horizon and hills
Chimney reflected at the harbor
Chimney reflected at the harbor.
Chimney reflected at the harbor
Resting seagulls
Resting seagulls.
Resting seagulls
Chimney reflected at the harbor
Chimney reflected at the harbor.
Chimney reflected at the harbor