Cut

Phototag with 1 photos

Spaghetti pasta with a sliced tomato
Spaghetti pasta with a sliced tomato. Background made with spaghetti pasta. With a sliced red tomato on top.
Spaghetti pasta with a sliced tomato